E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
 
 1. Mülkiyeti Belediyemize ait Kapaklıca Mahallesi, Hükümet Caddesinde bulunan 13/A Nolu taşınmazın 2886 sayılı D.İ.K’nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
 2. İhale 10/01/2019 Perşembe günü Saat 14.00'da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
 3. Tahmini bedel 650,00 TL + K.D.V üzerinden olup %3 nispetinde geçici teminat tutarı 702,00 TL ile güvence bedeli olan 1.300,00 TL. Toplam 2.002,00 TL’dir. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli bilgi ve şartnameyi Belediyemiz Emlak Servisinden tetkiki rica olunur.
 4. İhaleye girebilmek için istenilen belgeler
GERÇEK KİŞİLER
 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. Adres tebligatı beyanı
 3. Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi
  kabul edilmeyecektir.)                     ,
 4. Geçici teminat makbuzu.
 5. Belediyemize ihale yapılacak tarih itibariyle vadesi geçmiş borcu bulunmadığına
  dair belge
 6. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisinin olmadığına dair taahhütname
TÜZEL KİŞİLERİN
a- Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca
b- Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri, c- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2019 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi, d- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi