E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
İHALE İLANI
1- Emet Belediyesine tahsis edilen ve halen kullanımda olmayan sıradaki 5027,5028,5029,5030,5033,5035 ve 5036 nolu S plakalar,
 1. 43 S 5027 plaka satışı muhammen bedeli 11.000,00 TL üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 330,00 TL
 2. 43 S 5028 plaka satışı muhammen bedeli 11.000,00 TL üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 330,00 TL
 3. 43 S 5029 plaka satışı muhammen bedeli 11.000,00 TL üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 330,00 TL
 4. 43 S 5030 plaka satışı muhammen bedeli 11.000,00 TL üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 330,00 TL
 5. 43 S 5033 plaka satışı muhammen bedeli 11.000,00 TL üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 330,00 TL
 6. 43 S 5035 plaka satışı muhammen bedeli 11.000,00 TL üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 330,00 TL
 7. 43 S 5036 plaka satışı muhammen bedeli 11.000,00 TL üzerinden olup % 3 nispetinde geçici teminat tutarı 330,00 TL
2886 sayılı D.İ.K.nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılacaktır.
 1. İhale 22/06/2017 Perşembe günü saat 14:00'da Belediye Encümeni huzurunda (a,b,c,d,e,f ve g) sırasına göre 5’er dakika arayla yapılacaktır.
 2. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli bilgi ve şartnameyi Belediyemiz Emlak Servisinden tetkiki rica olunur.
 3. ihaleve        girebilmek için istenilen belgeler GERÇEK KİŞİLER
 1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
 2. Adres tebligatı beyanı
 3. Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır)
 4. Geçici teminat makbuzu.
TÜZEL KİŞİLERİN
a-Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, b-Şirket adına katılanların. Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri, c-Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2017 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi d-Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.