E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
        Zafer Kalkınma Ajansı tarafından TR33 Bölgesi illerinin ( Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak) beeşeri sermayesini ve kurumsal kapasitesini arttırmaya yönelik olarak 03/03/2017 tarihi itibari ile 2017 Yılı Teknik Destek Programı (2017TD) uygulamaya konmuştur.
        Program kapsamında eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma faaliyetleri desteklenecektir. Programın bütçesi 1 Milyon TL olup başvurular iki aylık dönemler halinde 29/12/2017 tarihine kadar kabul edilecektir.
        Duyuru metnin  elektronik formatına  http://wwwzafer.org.tr/downloads/2017td.pdf bağlantısından erişilebilir.