E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
Anket Duyuru Metni 
 
Ülkemizin gelecek 5 yıl içinde ulaşmak istediği hedefleri ortaya koyan ulusal kalkınma planı çalışmaları Kalkınma Bakanlığı tarafından başlanmıştır. Toplumun tüm kesimlerinin plandan beklentileri ile katkılarını almak ve plana yansıtmak amacıyla http://kbanket.kalkinma.gov.tr/index.php/473257/lang-tr  adresinde bir anket çalışması düzenlenmiştir.
Bu anket vasıtasıyla sunacağınız katkılar planın özelliklerini belirlenmesinde ışık tutacaktır.
Anket süresi 1-2 dakika olup vermiş olduğunuz cevaplar hiçbir kurum ya da kuruluşla paylaşılmayacaktır.
Katkılarınız ve duyarlılığınız için teşekkür ederiz.