E-içişleri | Bilgi Edinme | İnsan Kaynakları | E-mevzuat | Tc Kimlik Sorgulama | Resmi Gazete
 
 
  1. Mülkiyeti Belediyemize ait Akpınar Mahallesi, Tevflk Fikret Caddesi, No: 8’de bulunan Cevizdere Engelsiz Yaşam Parkı içindeki Büfe muhammel bedel 180,00 TL + KDV üzerinden kiraya verilmek üzere 2886 sayılı D.Î.K.nun 45.nci maddesine göre açık arttırma usulü ile 3 yıllığına kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarılacaktır.
  2. İhale 16/07/2018 Pazartesi günü Saat:14,00'da Belediye Hizmet binası Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
  3. Geçici teminat tutarı, tahmini bedelin (180.00-TL) %3 oranı olan 194,40 TL ile güvence bedeli 1.300,00 TL’dir. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli bilgi ve şartnameyi Belediyemiz Emlak Servisinden tetkiki rica olunur.
  4. İhaleye girebilmek için istenilen belgeler
GERÇEK KİŞİLER
  1. Nüfus cüzdan fotokopisi.
  2. Adres tebligatı beyanı
  3. Vekâlet ile girecekler için, noterden tasdikli vekâletname (Aslı olacaktır fotokopi kabul edilmeyecektir.)
  4. Geçici teminat makbuzu.
  5. Belediyemize ihale yapılacak tarih itibariyle vadesUgeçmiş borcu bulunmadığına dair belge
  6. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütleriyle bir ilgisinin olmadığına dair taahhütname
TÜZEL KİŞİLERİN
a- Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c),(d),(e),(f) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca  ,v   t
b- Şirket adına katılanların, Noterden tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri,
c- Mevzuat gereği kayıtlı olduğu odadan 2018 yılı içerisinde alınmış oda kayıt belgesi,
d- Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve sicil gazetesi.